Mercedes-Benz

Bangkok International Motor Show 

งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 สุนทรียภาพทางอารมณ์
(Enjoyment of Automobiles)

Bangkok International Motor Show 2019 หรืองาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 รวม 12 วัน เตรียมความพร้อมเต็มที่กับค่ายรถ 30 แบรนด์ และจักรยานยนต์อีก 15 แบรนด์ 
     

  • สถานที่ : ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอล์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
  • รอบ VIP (VIP Day) วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 - 20.00 น.
  • รอบสื่อมวลชน (Press Day) วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.59 - 18.00 น.
  • รอบประชาชนทั่วไป (Public Day) วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 วันธรรมดา เปิด-ปิด 12.00 - 22.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด-ปิด เวลา 11.00 - 22.00 น.
  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับบัตรเข้างาน 032 210 628-9